PRAWODAWSTWO

- to zbiór praw obowiązujących w określonym kraju, regionie i okresie, dotyczący danej dziedziny życia społecznego.

PRAWODAWSTWO ŁOWIECKIE  - to zbiór przepisów prawa w zakresie łowiectwa.

Prawodawstwo łowieckie obejmuje przepisy dotyczące łowiectwa ustanowione przez organy państwowe (np. Sejm RP, ministerstwa) lub organizacje (np. P.P. Lasy Państwowe, Polski Związek Łowiecki, a także koła łowieckie).

Aktualne akty prawne wydane przez organy państwowe  - strona PZŁ zobacz

 

Ważniejsze akty prawne związane z łowiectwem wydane przez organy państwowe:

 

1

Ustawa Prawo łowieckie - z 13 października 1995 r. tekst jednolity

Dz.U.2005, Nr 127 poz. 1066

z poźn. zm.

2

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2005 r.)

Dz.U.2005 Nr 61 poz. 548

Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1250

3

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. z dnia 22 marca 2005 r.)

Dz.U.2005 Nr 45 poz. 433

4

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. z dnia 25 marca 2005 r.)

Dz.U.2005, Nr 48 poz. 459

Dz.U. 2009 nr 163 poz. 1303

5

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej (Dz.U. z dnia 29 czerwca 2005 r.)

Dz.U.2005, Nr 116 poz. 981

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach

Dz.U. 2011 nr 12 poz. 59

 

Akty prawne związane z łowiectwem

 

   

Dz.U. 2011 nr 12 poz. 59

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach

Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1250

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Dz.U. 2010 nr 135 poz. 909

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców

Dz.U. 2010 nr 45 poz. 272

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych

Dz.U. 2010 nr 3 poz. 19

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania

Dz.U. 2009 nr 167 poz. 1321

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2009 r. w sprawie stosowania pułapek żywołownych

Dz.U. 2009 nr 163 poz. 1303

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1237

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

 Dz.U. 2008 nr 80 poz. 481

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej

 Dz.U. 2007 nr 229 poz. 1690

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2007 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

 Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1646

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich planów hodowlanych

 Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1238

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

 Dz.U. 2006 nr 59 poz. 420

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną

 Dz.U. 2005 nr 264 poz. 2209

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania

 Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1462

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej

 Dz.U. 2005 nr 127 poz. 1066

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo łowieckie

 Dz.U. 2005 nr 116 poz. 984

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie posiadania, używania, ewidencjonowania i przechowywania w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, amunicji oraz miotaczy gazu obezwładniającego

 Dz.U. 2005 nr 116 poz. 981

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej

 Dz.U. 2005 nr 115 poz. 966

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów legitymacji, umundurowania, oznak i odznak służbowych strażników Państwowej Straży Łowieckiej oraz szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów oznaki i legitymacji strażnika łowieckiego

 Dz.U. 2005 nr 96 poz. 820

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich

 Dz.U. 2005 nr 85 poz. 731

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego

 Dz.U. 2005 nr 69 poz. 621

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu wydawania zezwoleń na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaków łowczych

 Dz.U. 2005 nr 61 poz. 548

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

 Dz.U. 2005 nr 48 poz. 459

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

 Dz.U. 2005 nr 45 poz. 435

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach

 Dz.U. 2005 nr 45 poz. 433

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych

 Dz.U. 2005 nr 44 poz. 430

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z mięsa zwierząt łownych umieszczanych na rynku

 Dz.U. 2005 nr 32 poz. 283

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa

 Dz.U. 2005 nr 32 poz. 282

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą w zakresie łowiectwa

 Dz.U. 2005 nr 27 poz. 231

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części

 Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2439

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego

 Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2380

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 października 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Pienińskiego Parku Narodowego

 Dz.U. 2004 nr 172 poz. 1802

Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie

 Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1778

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z mięsa zwierząt łownych umieszczanych na rynku

 Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1559

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z mięsa króliczego i z mięsa zwierząt łownych utrzymywanych na fermach umieszczanych na rynku

 Dz.U. 2003 nr 67 poz. 630

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego

 Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1842

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania.

 Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1791

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną.

 Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1081

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

 Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984

Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

 Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1366

Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie.

 Dz.U. 2001 nr 110 poz. 1189

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych.

 Dz.U. 2001 nr 81 poz. 875

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.

 Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

 Dz.U. 1997 nr 110 poz. 715

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie.

 Dz.U. 1997 nr 73 poz. 460

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 czerwca 1997 r. w sprawie współdziałania Państwowej Straży Łowieckiej z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim.

 Dz.U. 1997 nr 14 poz. 72

Ustawa z dnia 10 stycznia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie.

 Dz.U. 1995 nr 147 poz. 713

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

 

isap

Nowe kryteria selekcji zobacz

 

akty prawne

zamieszczono w celach edukacyjnych

stan na 01-2011