MALARSTWO ŁOWIECKIE

 

      Malarstwo, jako forma sztuki posiada wyjątkowe wartości dla dziedzictwa narodowego i polskiego dorobku kulturalnego, w tym także łowieckiego.

       Malarstwo należy do sztuk, które obok literatury rozwijało się najwcześniej na ziemiach polskich. Początkowo reprezentowane było w formie drzeworytów, a następnie ilustracji.

      Polskie malarstwo rozwijało się pod znacznym wpływem twórczości wielu wybitnych artystów malarstwa zachodniego (głównie sztuki włoskiej, flamandzkiej i niemieckiej).

        Ogromny wpływ na poziom i możliwości rozwoju polskiego malarstwa miało zamiłowanie do sztuki możnych mecenatów, zwłaszcza przedstawicieli rodów królewskich.

        Od XIX wieku obok dominujących tematów historycznych i patriotycznych, rozwija się malarstwo krajobrazowe i rodzajowe, w tym także o tematyce łowieckiej.

        Tematyka łowiecka jako element malarstwa przyrodniczego obecna jest trwale w polskiej i światowej twórczości artystycznej. Największy rozkwit polskiego malarstwa łowieckiego nastąpił w XIX wieku. Od tego okresu dzieła inspirowane łowiectwem występują w twórczości wielu polskich artystów. O poziomie polskiego malarstwa łowieckiego w XIX i w XX wieku świadczą wybitne osiągnięcia oraz uznanie na międzynarodowych wystawach.

                 Krzysztof J. Szpetkowski

 

 
zobacz Łowiectwo w malarstwie - galeria
 
   

Copyright

Krzysztof J. Szpetkowski