KULTURA ŁOWIECKA

 

 

 „Nasza kultura łowiecka może zaimponować innym krajom

przez to, że potrafimy kochać przyrodę i racjonalnie nią gospodarować”.

Ks. Kardynał Józef Glemp Prymas Polski

„Kultura łowiecka nie może istnieć bez znajomości tradycji łowieckiej,

tradycja bowiem jest wianem, które otrzymaliśmy od naszych przodków,

wianem - a tym samym fundamentem naszego życia”.

Monika E. Reiterer. Tradycja jest odziedziczonym rozsądkiem.

 

 

 

 

     
 

   Kultura łowiecka jako część kultury narodowej, stanowi ogół łowieckiego dziedzictwa materialnego i duchowego, w tym: historii, twórczości i sztuki (m.in. literatury, muzyki, malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego), tradycji (m.in. języka, zwyczajów, obrzędów, kultu Św. Huberta), kolekcjonerstwa, wystawiennictwa oraz etyki (nakazów i norm moralnych).

K. Szpetkowski, Podręcznik "Etyka Łowiecka" Łowiec Polski 2004

 
     
 

    Kultura łowiecka w Polsce jest jednym z najważniejszych elementów łowiectwa, stanowi formę wszechstronnej popularyzacji łowiectwa.

     Kultura łowiecka związana jest z działaniem myśliwych w kierunku kultywowania tradycji oraz prezentowania właściwych postaw etycznych.

      Do ważnych elementów kultury łowieckiej należy twórczość o tematyce łowieckiej, związana z różnymi przejawami sztuki, rzemiosła artystycznego oraz wszelkimi innych rodzajami działań twórczych.

     Ogromną rolę w zakresie popularyzacji łowiectwa spełniają imprezy kulturalne, takie jak: wystawy, festiwale, festyny, pokazy artystyczne, konkursy, oraz uroczystości hubertowskie i jubileuszowe obchodzone w kołach łowieckich, okręgach PZŁ oraz na szczeblu krajowym.

 
 

     

 

   

   

Fotographer and copyright

Krzysztof J. Szpetkowski