NA ŁOWY ZE ŚW. HUBERTEM

- wystawa łowiecka w Chrzanowie

 

 

 

W dniu patrona myśliwych - 3 listopada 2008 r. w Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie otwarto wystawę „Na Łowy ze św. Hubertem”.  Zaprezentowano na niej niemal wszystkie elementy wystawiennictwa łowieckiego. Do ważnych eksponatów należały  dokumenty, fotografie i trofea związane z historią i  teraźniejszymi dziejami myśliwych i kół łowieckich ziemi  chrzanowskiej. Interesujący element wystroju wnętrza stanowiły meble wykonane z poroży pochodzących z gabinetu gen. Zygmunta Berlinga. Bibliofilstwo reprezentowane było przez dzieła historycznej literatury oraz  czasopisma łowieckie, wraz z „Łowcem Polskim” oraz „Kulturą  Łowiecką”. Wyjątkowo cennym eksponatem historycznym była Księga Towarzystwa Łowieckiego „Diana” w Chrzanowie oraz niezwykle rzadka publikacja „O sztuce układania ptaków drapieżnych do łowów” Augusta  Dehnela z 1939 roku. Ciekawą ekspozycję stanowiły zbiory myśliwskiej broni  palnej, zabytkowe strzelby oraz broń biała, a także przyrządy do przygotowywania ładunków strzelniczych. Wśród  eksponatów atrakcyjna była kolekcja akcesoriów sokolniczych. Na wystawie zaprezentowano wizerunki patronów myśliwych wraz z opisami ich żywotów. W gablotach prezentowano medalierstwo łowieckie. Ciekawym uzupełnieniem wystawy były kolekcje zastaw stołowych,  szklanek, kielichów oraz fajek w stylu myśliwskim. Na wystawie znalazły się eksponaty pochodzące z  Muzeum w Chrzanowie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Czartoryskich w Krakowie, Ośrodka Kultury  Leśnej w Gołuchowie, Nadleśnictwa Chrzanów, zbiory kół łowieckich działających w regionie („Bażant” w  Myślachowicach, „Daniel” w Chełmku, „Diana” w Chrzanowie, „Górniczego Koła Łowieckiego” w Jaworznie, „Leśnik” w  Alwerni oraz „Żuraw” w Chrzanowie) oraz eksponaty sokolnicze członków Komisji Sokolniczej ORŁ w  Krakowie, zbiór odznaczeń i medali PZŁ, obrazów i eksponatów trofeistycznych członków Krakowskiego Oddziału Klubu  Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej, a także eksponaty trofealne z zagranicznych wypraw łowieckich znanych myśliwych  Władysława Kamusińskiego i Henryka Macieja Dwornika. W wernisażu uczestniczyło wielu znamienitych gości,  wśród nich był syn Mieczysława Mazarakiego z małżonką, myśliwi, przedstawiciele kół łowieckich regionu  chrzanowskiego oraz leśnicy z nadleśnictwa w Chrzanowie. Podczas wernisażu podkreślono związki patrona chrzanowskiego  muzeum Mieczysława Mazarakiego z łowiectwem, który był autorem dwóch pomnikowych dzieł  historycznych o łowiectwie (Łowiectwo w Polsce; Z sokołami na łowy). Podczas wernisażu Adam Szostak, przedstawiciel  Komisji Sokolniczej ORŁ w Krakowie, zaprezentował ptaki łowcze oraz wygłosił prelekcję na temat sokolnictwa.  Towarzyszące mu ptaki łowcze cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży i dorosłych, o czym świadczyły liczne  zapytania do prelegenta. Z zaciekawieniem wysłuchano także prelekcji o łowieckich podróżach, jaką wygłosił  Władysław Kamusiński, zaś całość piękną oprawą muzyczną uświetnił Zespół Sygnalistów Łowieckich „Hagard” Wydziału  Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Po zwiedzaniu wystawy zaserwowano poczęstunek kuchni myśliwskiej. Wystawa udostępniona była do 20 stycznia 2009 roku. Posiadała ona walory edukacyjne dla dzieci i młodzieży, stanowiąc formę lekcji historyczno-przyrodniczej, połączonej z prezentacją wybranych elementów łowiectwa, w tym rozpoznawania głosów i tropów zwierząt. Cieszyła się  ona dużym zainteresowaniem zwiedzających. 

             Krzysztof J. Szpetkowski

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Fotographer and copyright

Krzysztof J. Szpetkowski