GALERIA FOTOGRAFII

Krzysztofa J. Szpetkowskiego

 

MSZA HUBERTOWSKA na WAWELU 2007

    

MSZA HUBERTOWSKA NA WAWELU

         W niedzielne 21 października 2007 r. w Bazylice archikatedralnej na Wawelu uroczystą Mszę Świętą ku czci Świętego Huberta odprawił JE ks. biskup Tadeusz Pieronek. Piękną homilię nawiązującą do postaci św. Huberta i posłannictwa myśliwych we współczesnym świecie wygłosił o. Tadeusz Popiela, duszpasterz krakowskich myśliwych. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, władz Polskiego Związku Łowieckiego i Lasów Państwowych. Licznie przybyli leśnicy z pocztem sztandarowym RDLP w Krakowie i myśliwi z pocztami sztandarowymi ORŁ i kół łowieckich, a także członkowie zaprzyjaźnionego Krakowskiego Bractwa Kurkowego w barwnych strojach i z pocztem sztandarowym. Na dziedzińcu wawelskim odbyła się parada sztandarów oraz koncert muzyki myśliwskiej Zespołu Sygnalistów Hagard Akademii Rolniczej w Krakowie. (KJSZ)    

 

przeczytaj artykuł

     

 Koncert sygnałów myśliwskich na dziedzińcu Wawelskim

Uroczysty przemarsz

pocztów sztandarowych

do Katedry

1

 

2

 

Uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych do Katedry

Przed wejściem

do Katedry

3

 

4

 

Muzyka myśliwska stanowi ważny element oprawy mszy hubertowskich

Wśród myśliwych

w Katedrze - sokolnicy

po raz drugi (2004)

od czasów królewskich

5

 

6

 

Podczas Mszy Hubertowskiej sygnały myśliwskie i muzyka

z elementami myśliwskimi rozbrzmiewała

niezwykle dostojnie

Poczet Okręgowej

Rady Łowieckiej

u stóp ołtarza

katedralnego

7

 

8

 

W Katedrze

podczas mszy

poczty sztandarowe Bractwa Kurkowego

 i kół łowieckich

Modlitwy wiernych

czytają członkowie ORŁ

w Krakowie

9

 

10

 

Myśliwi

w strojach organizacyjnych

składają

dary pól i lasów

Sygnaliści grają

na rogach myśliwskich

ku czci św. Huberta

11

 

12

 

Składanie darów

na ołtarzu przez myśliwych

Celebransi podczas mszy

13

 

14

 

Poczty sztandarowe

 kół łowieckich

Poczty sztandarowe

 kół łowieckich

15

 

16

 

Poczet Krakowskiego Bractwa Kurkowego wśród myśliwych

Poczty sztandarowe

przed konfesją

św. Stanisława

17

 

18

 

Mszy Hubertowskiej przewodniczył

JE ks Bp

Tadeusz Pieronek

W Katedrze podczas

Mszy Hubertowskiej

19

 

20

 

Nasz Kapelan

Duszpasterz Myśliwych

 o. Tadeusz Popiela

wśród celebransów

Po Mszy Koncert

sygnałów myśliwskich

21

 

22

 

Parada sztandarów

Myśliwi z pocztami sztandarowymi

z krakowskich

kół łowieckich

23

 

24

 

Na dziedzińcu

wawelskim

- Koncert Muzyki Myśliwskiej

Koncert Zespołu

Hagard AR w Krakowie

25

 

26

 

Sygnaliści myśliwscy

na Wawelu

Poczet sztandarowy RDLP

w Krakowie

wśród pocztów

sztandarowych

kół łowieckich

27

 

28

 

Uroczysty koncert - Zespołu Hagard prezentacja sygnałów łowieckich

Podczas parady

sztandarów

łowieckich

29

 

30

 

    

Fotographer and copyright

Krzysztof J. Szpetkowski