Łowieckie imprezy regionalne

w galerii fotografii kronikarskiej

Krzysztofa J. Szpetkowskiego

   

 

REPORTAŻE FOTOGRAFICZNE

ŁOWIECKICH IMPREZ REGIONALNYCH

       

Msza hubertowska na Wawelu 2004

 

 

Msza hubertowska na Wawelu 2005

 

 

Msza hubertowska na Wawelu 2006

 

 

Msza hubertowska na Wawelu 2007

 

 

Dni Niepołomic 2008

 

 

Święto Karpia Zatorskiego (OHZ Zator) 2008

 

 

Msza hubertowska w Bazylice Mariackiej 2008

 

 

 Z Hubertem na łowy -  wystawa w Chrzanowie 2008

 

 

 Jubileusz K.Ł. Batalion w Krakowie 2008

   

 Targi Leśne i łowieckie Kraków 2008

   

 Poświęcenie obrazu Św. Huberta Jankowice 2008

   

 Dni Hubertowskie Niepołomice 2008

   

 I Małopolski Konkurs Sygalistyczny O Róg Zbramira Niepołomice 2009

   

 

 

Fotographer and copyright

by Krzysztof J. Szpetkowski