Łowiectwo  w Niepołomicach

 

Łowiectwo na ziemi krakowskiej

Ośrodek Hodowli Zwierzyny Zator

Łowiectwo w Niepołomicach

    Puszcza Niepołomicka

    Małopolskie Centrum Kultury

    Imprezy w Niepołomicach

 MAŁOPOLSKIE

CENTRUM KULTURY ŁOWIECKIEJ

PZŁ

Małopolskie Centrum

Kultury Łowieckiej

 na Zamku Królewskim w Niepołomicach

32-005 Niepołomice, ul. Zamkowa 2

http://www.muzeum.niepolomice.pl/

e-mail: zamek@muzeum.niepolomice.pl

tel.: 012 2619852, 012 2813011

Zwiedzanie: codziennie w godz. 10.00 - 17.00

 

   

 

  

 

     

            Małopolskie Centrum Kultury Łowieckiej  Polskiego Związku Łowieckiego

Na Zamku królewskim w Niepołomicach siedziby mają instytucje kulturalne, w tym Muzeum w Niepołomicach prezentujące zbiory historyczne, przyrodnicze i łowieckie, wraz ze spuścizną Włodzimierza Puchalskiego. Pierwszą wystawę na Zamku Królewskim w Niepołomicach przy udziale myśliwych, Nadleśnictwa i PAN zorganizowano w 1992 r. Była to wystawa "Łowy poprzez wieki). Kolejne odbywały się corocznie od 1998 r.

Podczas uroczystych obchodów 75-lecia Polskiego Związku Łowieckiego w 1998 r., krakowskie władze łowieckie wystąpiły z inicjatywą utworzenia Małopolskiego Centrum Kultury Łowieckiej na Zamku w Niepołomicach. Inicjatywę przychylnie przyjęły władze Miasta i Gminy oraz władze naczelne PZŁ. W 2001 r. pomiędzy władzami PZŁ i władzami Miasta i Gminy Niepołomice podpisano umowę dotyczącą utworzenia Małopolskiego Centrum Kultury Łowieckiej.

Celem działalności MCKŁ jest promocja kultury łowieckiej i prezentacja dorobku Polskiego Związku Łowieckiego. Obok roli kulturotwórczej działalność centrum spełnia ważną rolę edukacyjną dla społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży. Realizacja zadań odbywa się poprzez działalność wystawienniczą i prezentację twórczości, organizację spotkań i konferencji poświeconych zagadnieniom przyrodniczo-łowieckim.

W salach Zamku Królewskiego organizowane są stałe i czasowe wystawy łowieckie. Obejmują one zbiory krajowe i zagraniczne trofeów myśliwskich, zwłaszcza poroża zwierząt, dawniej i współcześnie, zaliczanych do gatunków łownych. Na wystawach prezentowane są akcesoria i broń myśliwska, zbiory oznak i medali łowieckich. Obok stałych ekspozycji trofeistycznych prezentowane są wystawy czasowe, głównie z zakresu malarstwa i fotografii o tematyce przyrodniczo-łowieckiej. Oddzielną ekspozycję stanowią trofea myśliwskie zwierząt upolowanych zagranicą przez polskich myśliwych.

Do ważniejszych wystaw na Zamku w Niepołomicach należały: „Łowy i Ludzie” Włodzimierza Puchalskiego (1998), „Łowiectwo czyli co myśliwym w duszy gra?” (2001), „Egzotyczne polowania myśliwych polskich” (2002), „Sceny łowieckie Włodzimierza Puchalskiego” (2003), „Łowiectwo przez wieki” (2003), w tym ekspozycje „Notatki myśliwego”, „Leśne zwidy”, „Egzotyczne łowy - gawędy myśliwych” oraz I Regionalna Giełda Kolekcjonerstwa Łowieckiego Niepołomice (2003), Wystawa „Przyroda i łowiectwo” (2004), w tym ekspozycje: „Cztery pory roku według Włodzimierza Puchalskiego”, „Puszcza Niepołomicka i jej życie”, „Myślistwo i Trofea” oraz „Łowy egzotyczne – Afryka”. W latach 2005-2011 na zamku obok stałych wystaw prezentowano czasowe ekspozycje łowieckie. Od 1998 r. w Niepołomicach odbywają się coroczne spotkania myśliwskie w ramach obchodów Dni Hubertowskich.

MCKŁ pełni istotną rolę w zakresie promocji kultury łowieckiej w południowej Polsce, a organizowane wystawy i ekspozycje prezentowane w salach MCKŁ spotykają się z zaciekawieniem i uznaniem zwiedzających.

Działalność Małopolskiego Centrum Kultury Łowieckiej organizowana jest przez Zarząd Okręgowy PZŁ, we współpracy z Muzeum w Niepołomicach i władzami Miasta i Gminy, przy udziale komisji problemowych Okręgowej Rady Łowieckiej w Krakowie.

 

                                                                                                                                                                                                          Krzysztof J. Szpetkowski

                                                                                                                                                                                                                    (tekst i fot)

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ważną formą działalności MCKŁ jest funkcja edukacyjna, o czym świadczy udział młodzieży szkolnej z całej Polski wśród zwiedzających

 

 

 

 

 

Fot and web Copyright by Krzysztof J.  Szpetkowski