U skraju puszcz niepołomickich,

tuż u prawego brzegu Wisły,

na wschodnim krańcu

widnokręgu krakowskiego

rozsiadała się miejscowość,

która od puszcz nieprzejrzanych

wzięła nazwę – Niepołomice…

Łowiectwo  w Niepołomicach

 

 

 

Łowiectwo na ziemi krakowskiej

Ośrodek Hodowli Zwierzyny Zator

Łowiectwo w Niepołomicach

    Puszcza Niepołomicka

    Małopolskie Centrum Kultury

    Imprezy w Niepołomicach

 

Linki:

Niepołomice miasto

Nadleśnictwo Niepołomice

Niepołomice należą do wyjątkowych miejsc w Polsce. Zachwycają schludnością, urokiem, dziedzictwem historii i szlachetnością ludzi.  W historii Polski Niepołomice zajmują zaszczytne miejsce.

Do rozwoju i znaczenia Niepołomic wybitnie przyczyniła się pasja łowiecka władców. Znamienite zasługi dla Niepołomic miał król Kazimierz Wielki, który w połowie XIV wieku, zauroczony na łowach pięknem Puszczy rozkazał wznieść na jej skraju okazały zamek.

Budowa królewskiego zamku zapoczątkowała rozkwit osady i historię Niepołomic, jako królewskiego dziedzictwa, rozsławiając je w całych ziemiach koronnych. Najwspanialszy rozkwit Niepołomic przypada na okres panowania dynastii Jagiellonów, zwłaszcza na czasy rządów Zygmunta Starego i królowej Bony, która darzyła je wyjątkowym zamiłowaniem. Historia Niepołomic nierozerwalnie związana jest z dziejami królewskiego zamku.

Współcześnie Niepołomice to malownicze miasteczko i ważny ośrodek gminny województwa małopolskiego należący do liderów rozwoju gospodarczego oraz najprężniejszych ośrodków w Polsce.

Zamek królewski w Niepołomicach po gruntownym odrestaurowaniu, jak niegdyś w czasach świetności, obecnie stanowi centrum życia kulturalnego Niepołomic.

Niepołomice odznaczają się wyjątkowym bogactwem życia kulturalnego, czego wyrazem są liczne wydarzenia artystyczne: koncerty, wystawy, spotkania i pokazy. Do największych imprez należą organizowane corocznie od 1992 roku „Dni Niepołomic”, festiwale muzyczne, ogólnopolska wystawa ogrodnicza, wystawy kwiatów. W życiu kulturalnym Niepołomic znajduje również miejsce prezentacja łowiectwa, jako wyrazu tradycji i historycznego dziedzictwa.

Niepołomice
Miasto szczęśliwe
w podkrakowskiej dolinie,
kędy Wisła się wije
pośród pól zieleni;
zasłuchane w Puszczy
odwiecznym poszumie
z każdym dniem pięknieje
niosąc wkoło chwałę;
gdzie z kościoła dzwony
zwołują na pacierz
i na Rynku życie tętni
wypełnione gwarem;
a w zamkowych murach
duch czuwa Jagiellonów
i wrota otwiera
- historii!

Krzysztof J. Szpetkowski (Niepołomice, 1999)

 Zamek współcześnie

Pomnik Kazimierza Wielkiego

w Niepołomicach

Zamek niegdyś (1992)

 Dziedziniec zamkowy

 

 Żubr "Niepołom" na Zamku w Niepołomicach

Pierwsza wystawa łowiecka w 1992 r.

zorganizowana przez PAN

Krózganki zamkowe

Opera Straszny Dwór St. Moniuszki

na dziedzińcu Zamku w Niepołomicach

Przeczytaj więcej

w publikacji

"Niepołomice

w historii i tradycji

polskiego łowiectwa"

 

Fot and web Copyright by Krzysztof J.  Szpetkowski